DIETA A ZDRAVÝ SNACKING
Blog VLCD dieta jako užitečná alternativa při léčbě obézních pacientů s NIDDM

VLCD dieta jako užitečná alternativa při léčbě obézních pacientů s NIDDM
úterý, 23. ledna 2024

38_11_blog_a_webinare_mahony®_diet_1000 × 1000 px_8.png

VLCD diety jsou diety s velmi nízkým kalorickým příjmem, které se používají pro řízené redukce u obézních pacientů. Často se využívají pro dosažení rychlých úbytků na váze u pacientů před různými operacemi, aby se snížilo riziko zhoršené rehabilitace apod. Dle několika vědeckých studií lze ale VLCD diety využít i jako alternativu léčby pacientů s NIDDM. V následujícím článku Vám přinášíme výsledky jedné takové studie.

NIDDM a VLCD dieta

NIDDM je non-insulin dependentní diabetes mellitus neboli diabetes mellitus nezávislý na léčbě inzulínem. Jedná se o II. typ diabetu, který vzniká snížením senzitivity buněk na inzulin a považuje se civilizační onemocnění.
Konvenční metody léčby obézních pacientů s NIDDM je často neuspokojivá. Pacienti ne vždy ochotně dodržují režimová a dietní doporučení a často z PAD (perorálních diabetik) skončí na inzulinové léčbě.
VLCD diety jsou diety o velmi nízkém přísunu energie pod 800 kcal/den a jejich složení bývá různé. Vysokou úspěšnost mají ty diety, kde je většina energetického příjmu zastoupena v bílkovinách, jelikož bílkoviny mají vysoký sytící efekt a zároveň chrání svalovou hmotu během redukce. Více o VLCD dietách jsme pro Vás napsali v článku: „Nejúčinnější způsob redukce – VLCD dieta!“.

VLCD dieta jako alternativní způsob léčby pacientů s NIDDM

Výsledky studie účinků VLCD diety na pacienty s NIDDM byly uvedeny ve vědeckém časopise„Diabetes research and clinical practice“a byly vskutku revoluční. Sledoval se zde především vliv VLCD diety na snížení glykémie, ale také na snížení obvodu pasu a s ním souvisejícího rizika kardiovaskulárních onemocnění.


Studie probíhala na 14 obézních pacientech (7 mužů a 7 žen) s věkovým průměrem 51 let, s průměrným BMI 38,7 kg-2, průměrným obvodem pasu 116 cm a se špatně kompenzovaným diabetem. Hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c), což je dlouhodobější ukazatel léčby DM II. typu než aktuální hodnoty glykémie, dle IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny) přesahovala v průměru 8,6 %, norma je 2,8-4,0 %. Sedm pacientů bylo doposud s NIDDM léčeno pouze PAD (perorálními antidiabetiky), šest z nich bylo na kombinované léčbě PAD + inzulin a jeden pacient byl pouze na inzulinové terapii. Nutno podotknout, že ze studie byli vyloučeni pacienti s rozsáhlými jaterními a ledvinovými poškozeními, prodělanými kardiovaskulárními onemocněními, psychiatrickými diagnózami a poruchami příjmu potravy.


Vybraným 14 pacientům byla podávána VLCD strava (425 kcal/den) po dobu 12 týdnů. Pacientům byla podávána VLCD dieta v podobě certifikovaných instantních jídel s vysokým obsahem bílkovin. Pacienti dostávali tři jídla denně, která se rozmíchala do 250 ml vody a jejich celkový energetický součet za den byl 425 kcal. K těmto jídlům mohli pacienti konzumovat pouze dvě misky zeleniny a 2 litry nekalorických nápojů. Po 4 týdnech se dieta postupně rozvolňovala, aby došlo k pomalému znovuzavedení diety na udržení hmotnosti. Po celou dobu byli pacienti sledováni řadou odborníků a sami si museli pravidelně měřit postprandiální glykémii (hodnota krevního cukru po jídle). Studii dokončilo celkem 13 pacientů.


Výsledkem studie bylo rapidní snížení postprandiální glykémie, a to celkem o 25 % již po dvou dnech léčby. Také zde došlo k signifikantním úbytkům na váze, z mediánu 108,9 kg na 94,5 kg. Velké pokroky pacienti učinili i co se týče úbytků cm v pase. Z mediánu 116,0 na 103,0 cm. HbA1c (glykovaný hemoglobin) klesl celkem o 1,5 % v hodnotící škále IFCC. Došlo zde i ke snížení krevního tlaku (z mediánu 138/78 mmHg na medián 130/74 mmHg), celkového cholesterolu (medián před léčbou 5,7 mmol/l a po léčbě 4,8 mmol/l), zvýšení HDL cholesterolu a snížení triacylglycerolů.
Co se diabetické léčby týče, tak se během 12 týdnů na VLCD dietě nezůstal žádný pacient na inzulinové léčbě a většině pacientům se dokonce podařilo snížit dávky PAD. A to z mediánu 8 tablet za den (v rozsahu 6-12 tablet/den) na medián 2 tablety za den (v rozsahu 0-8 tablet/den).

Závěr

Farmakologická léčba NIDDM pacientů je často terapeutickým dilematem, jelikož vede k nárůstu hmotnosti. Léčba NIDDM pacientů pomocí VLCD diet se ukázala jako velice efektivní, a to nejen pro snížení glykemického profilu, ale i pro snížení hmotnosti a snížení rizik souvisejících s metabolickým syndromem. V následujících letech byla provedena řada dalších studií a účinek VLCD diety na léčbu NIDDM pacientů a obezity je stále předmětem zkoumání s pozitivními výsledky.


Zdroje: Capstick, F., Brooks, B. A., Burns, C. M., Zilkens, R. R., Steinbeck, K. S., & Yue, D. K. (1997). Very low calorie diet (VLCD): a useful alternative in the treatment of the obese NIDDM patient. Diabetes research and clinical practice, 36(2), 105–111. https://doi.org/10.1016/s0168-8227(97)00038-7